Akawaio-English Dictionary


a
e
i
ɨ
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

e


etaꞌkwanʉmʉ (var: etaꞌkwamʉ) vi 1beg 2cry to be fed, like a dog
eꞌtamiriꞌtɨ (var: eꞌtamʉriꞌtɨ) vi smoke cigarettes or some other form of tobacco Keꞌtamiriꞌtɨiꞌ. Don't smoke.
eꞌtamɨꞌneꞌ (var: eꞌtapʉꞌneꞌ) nom something heavy Eꞌtamɨꞌneꞌ pe iyesi. It is heavy. opp: asiꞌono .
eꞌtamʉriꞌtɨ var. of eꞌtamiriꞌtɨ
eꞌtanaꞌpɨ n a clean spot, something clean or having been cleaned
etannɨmɨ vi 1talk 2sing, as a bird Uramiꞌ etannɨmɨꞌpʉ. the urami' bird sang.
etanʉkʉ vt cause someone to become ill by making them eat forbidden food Mʉre etanʉkʉꞌpʉ toꞌ uya. They made the child eat forbidden food (so he would become ill).
usetanʉkʉ (der.) vr ill
eꞌtaꞌnʉkʉ (var: eꞌtaꞌnʉpʉ) vi 1be or become spread, cover an increasingly larger area Mɨrɨpan eꞌtaꞌnʉkʉꞌpʉ toꞌ kaisa rɨ toꞌ iꞌpai aꞌpɨꞌpɨtʉꞌpʉ iya. It touched each of their heads as it spread. 2be or become scattered ɨri eseru yaꞌ kʉrɨ rɨ kanan wɨnɨꞌpʉ, mɨrɨpan poitorʉ rʉꞌsan eꞌtaꞌnʉpʉꞌpʉ. this wicked one was also killed, and his former followers were scattered.
eꞌtaꞌnʉpʉ var. of eꞌtaꞌnʉkʉ
etaꞌpɨꞌnʉmʉ var. of etaꞌtɨ
etapoꞌ n mustache
etapu n 1partner syn: tonpa 3 . 2something to go with meat to make a more complete meal, potato, rice, provision, etc.
eꞌtapʉꞌneꞌ var. of eꞌtamɨꞌneꞌ
eꞌtaraika vi crawl, as a baby Iyeꞌtaraikaꞌpʉ. He crawled.
taren (poss: ɨyetaremu) n the art of blowing for the purpose of healing or harming oneself or another taren po kon people who receive taren
etarenpa (der.) vt blow
etarerumʉ (var: entarumʉ) vi 1whisper 2complain, grumble Main pɨꞌ enupanin nan etarerumʉꞌpʉ. The teachers of the law complained.
eꞌtari (eꞌtari yeꞌ) n someone drunk
eꞌtari yeꞌ eꞌtari n drunkard
eꞌtaripan n (non-possessed) a party for getting drunk Eꞌtaripan pe ipata esi. This place is for getting drunk. opp: nurɨne 2 .
etaꞌsiꞌpoꞌ (poss: ɨyetaꞌsiꞌpoꞌ) n beard
eꞌtataukwa vi leap, jump Umʉre eꞌtatakwaꞌpʉ teporiꞌma ke. My child leaped with joy.
etaꞌtɨ (var: etaꞌpɨꞌnʉmʉ) vi spit Iyetaꞌtaꞌpʉ non pona. He spit on the ground.
eꞌtaꞌtɨ vi grow legs, like a tadpole growing into a frog Ɨꞌrɨ pe ɨyeꞌsaꞌ? Ɨyeꞌtaꞌtɨsaꞌ! What has happened to you? You have grown legs!
eꞌteꞌka var. of eꞌtɨnka
eꞌteꞌka vr reach, for a boat to reach dry land; land; arrive