ebom (é ndáb)èbòm (é ndáb)eʼbom (é ndáb)n7/8ridge, crest of the roofAlóó ndáb, eehɛ́dɛɛ́ ebom é ndáb.He built a house without putting a proper ridge.Syn.abɔl á ndábmbɔl ń ndáb