Search results for "baliw-ang"

baliw-ang [balíw-ang] n 1Hips. (sem. domains: 2.1.2 - Torso.) 2Pelvis; hip bone. (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint, 2.1.2 - Torso.)