Search results for "basyada"

basyada [basyáda] v To bevel the edges of timber (as of planing, shaping to make an angle). Ingbasyadahan ni Bulog kag kisami para magandag muyatan. Bulog had to bevel the edges of the plywood for the ceiling to make it nice to look at. (sem. domains: 7.8.3 - Cut.)