Search results for "halin sa ida isip"

halin sa ida isip [halín sa ída ísip] id From an idea. galing sa kanyang isip Kinang inra riyunyon ay halin sa ida isip para magkinilay-an kag mga maghali. Their reunion came from her idea so that they could get acquainted with their relatives. (sem. domains: 9.4.4.6.1 - Think so, 3.2.1.6 - Instinct, 3.2.1 - Mind, 3.2 - Think.)