Search results for "hanggang rili yang"

hanggang rili yang [hánggang ríli yang] adj This is the end! as when exasperated (lit. until here only). hanggang dito lang (sem. domains: 3.4.2 - Feel bad.)