Search results for "hinanakit"

hinanakit [hinanakít] n A grudge; grievance; hard feelings. hinanakit Indi ako magsuor sa inra habang di hinanakit pa sida sa ako. I won’t approach them as long as he still has a grudge towards me. (sem. domains: 3.4.2.1.8 - Jealous, 3.4.2.3 - Angry, 3.4.2.1.1 - Dislike.)