Search results for "ikaapat"

ikaapat [ika-ap-át] n 1Chapters (Banton: ordinal). ika-ápat (sem. domains: 8.1 - Quantity.) 2Fourth. ika-ápat (sem. domains: 8.1.1.2 - Ordinal numbers.)