Search results for "indi mabilang-bilang"

indi mabilang-bilang [índì mabilang-bílang] (der. of bilang) n Uncountable; beyond counting.
hindi mabilang-bilang
(sem. domains: 8.1.2 - Count.)