Search results for "ingtaas kag pagkatawo"

ingtaas kag pagkatawo [ingtá-as kag pagkatáwo] v To raise one’s standard of life. itinaas ang pagkatao Si Menciong ay ingtaas kag pagkatawo it inra pamilya tong sida ay maging konsol. Menciong raised the standard of life of their family when he became a consul. (sem. domains: 4.3.1 - Good, moral, 4.3.1.4 - Reputation.)