Search results for "kagut-ayan"

kagut-ayan [kagut-áyan] n Disagreement. alitan Naghaba pa kag inra kagut-ayan dahil sa parti sa duta. Their disagreement went on for a long time because of dividing up the land. (sem. domains: 3.2.5.4.1 - Disagree.)