Search results for "kalaban sa politika"

kalaban sa politika [kalában sa polítika] n Political opponent. kalaban sa politika (sem. domains: 4.8.2 - Fight, 4.6.6.4 - Election, 4.6.6.5 - Politics.)