Search results for "karugay ka’t katuyog sa maruyom"

karugay ka’t katuyog sa maruyom [karúgay ka’t katúyog sa maruyóm] id A Long time you’ve slept in the dark (as of a foetus in the womb). matagal kang natulog sa dilim (sem. domains: 2.6.3 - Birth, 2.6.4.1 - Baby.)