Search results for "katong usa pang hapon"

katong usa pang hapon [katóng úsa pang hápon] time Two days ago. noong isang hapon pa (sem. domains: 8.4.1.2 - Day, 8.4.5.2 - Before.)