Search results for "kisa₂"

kisa₂ [kísa] (irreg. infl. kay sa) llcr: mas. part Than; compared to something. kaysa Sida ay mas mataas kisa ako. She is taller than I am. (sem. domains: 8.3.5.2 - Compare.) id. mas...kisa

mas...kisa₂ [mas kísa] (id. of mas) part More than; more compared to something.