Search results for "kita ngani"

kita ngani [kítà ngánì] excl See hah!; hah see! kita mo nga Kita ngani, siling pang halin dili. Hah see!, I told you to get out of here. Kita nganing nagpali rang gador sida. Hah see, she really came. (sem. domains: 2.3.1.4 - Show, let someone see, 2.3.1 - See, 2.3.1.1 - Look.)