Search results for "kumpyansa₂"

kumpyansa₂ [kumpyánsa] n Confidence. tiwala Katong ako maguyang ay sanay sa Hapon sa Maynila ay nupay ingga sida it kumpyansa nak indi sida giunhon it Hapon. My elder brother was used to the Japanese in Manila and it seemed as if he had confidence that the Japanese would not harm him. (sem. domains: 3.2.5.1.1 - Trust.)