Search results for "mabuka₁"

mabuka₁ [mabúka] (der. of buka) adj Talkative. madaldal Sida it pinaka mabuka sa grupo kung nakakainomey. He’s the most talkative in the group if he’s drunk. (sem. domains: 3.5.1.2 - Talk about a subject.)