Search results for "mapiyaran"

mapiyaran [mapiyáran] adj Trustworthy. mapagkakatiwalaan Sida ay mapipiyaran nak amiga. She is a friend who can be trusted.