Search results for "matayog kag isip"

matayog kag isip [matáyog kag isip] adj Big, great ambitions. mataas ang ambisyon Si Imelda ay matayog kag isip maging reyna pero waya ra nahuman. Imelda had big ambitions to be a queen but it didn’t come true.