Search results for "mayuda ka biyahe"

mayuda ka biyahe [mayúda ka biyáhe] adj Slow voyage. Mayuda ka biyahe it tong bapor nak amo ingsakyan dahil sira kag usang makina. The boat we sailed in made a slow voyage because one engine was out of order.