Search results for "minatay kag kabika it ida yawas"

minatay kag kabika it ida yawas [minatáy kag kabíka it ída yáwas] idiom - Convert to subentry Paralysed down one side of body. Tong si Deling ay inatake sa puso naging minatay kag kabika it ida yawas. When Deling had a heart attack she was paralyzed down one side of her body.