Search results for "nabubug-atan it problema"

nabubug-atan it problema [nabubug-átan it probléma] adj Burdened with problems. nabibigatan nang problema Bisan nabubug-ataney sida it problema ay indi gihapon sida maghagar it bulig. Even if she’s burdened with problems she still won’t ask for help.