Search results for "nagbabagang yunang"

nagbabagang yunang [nagbabágang yunang] idiom - Convert to subentry Hot lava, mud. nagbabagang putik Pag yupok it bulkang Mayon nagpaawan kag mga tawo sabaling matamaan it nagbabagang yunang. When Mayon volcano erupts people go far from it or they might be hit by hot lava.