Search results for "naglibor kag tawo-tawo"

naglibor kag tawo-tawo [naglíbor kag tawo-tawó] v To roll one's eye-balls. (sem. domains: 2.1.1.1 - Eye.)