Search results for "nakabalo"

nakabalo [nakabaló] vt To disturb somebody. istorbo, bulabog Anakabalsahon nako kag ida pagkatuyog. I will disturb his sleep.