Search results for "napiluhan"

napiluhan [napilúhan] vi To become shy. nahiya, napahiya, naunahan ng hiya Napipiluhan si Amor kung abang ramong tawo. Amor becomes shy when there are lots of visitors.