Search results for "napipiyahan₂"

napipiyahan₂ [napipiyáhan] adj Trustworthy; honest. naaasahan, napagkakatiwalaan Napipiyahan sida sa kwarta. She can be trusted with money.