Search results for "nawaya sa limot"

nawaya sa limot [nawayâ sa límot] vi To be unable to remember anymore;to have gone from ones mind (as of ones forgetting something). nawala sa ala-ala, nakalimutan, hindi naalala Dahilan sa akoy nagrarali-rali nawaya sa limot kag iban nakong dapat ibisaya sa meeting. Just because I am hurrying I can’t remember anymore what I have to say in the meeting.