Search results for "ngayan₂"

ngayan₂ [ngáyan] n Name (first name). pangalan (sem. domains: 9.7 - Name.) comp. abay-an it ngayan , comp. ingdamaan kag ako ngayan , comp. nabay-an sida it ngayan , der. ipangayan