Search results for "panghiwala"

panghiwala [panghiwálà] v To deny knowing somebody. ipinagkanulo Si Cristo ay ingpanghiwala ni Pedro. Peter denied knowing Christ.