Search results for "pigos"

pigos [pigós] n Smallest piglet among its brood. biik Kag mga pigos ay ahat makita pag napapayakot sa mga mas maragkong baktin. The smallest piglets can hardly be seen when they mingle with the bigger pigs.