Search results for "radaong kiluhan"

radaong kiluhan [radáong kiluhán] idiom - Convert to subentry Crooked scales. madayang kiluhan Kag mga rigatunero ay naggagamit it radaong kiluhan. The middle men are using crooked scales.