Search results for "sa ikaruhang kabuhi"

sa ikaruhang kabuhi [sa ikaruhang kabúhi] n In the second life. (sem. domains: 4.9.6.1 - Resurrection.)