Search results for "sa masunor ugaling"

sa masunor ugaling [sa masunór ugáling] (comp. of sunor, ugaling) n Next time though. sa susunod na lang (sem. domains: 8.4.5.1.3 - Next.)