Search results for "salimbabatang"

salimbabatang [salimbabatáng] n Sparrow. Maya Nakarakop si Lino it tatlong salimbabatang. Lino was able to catch three sparrows.