Search results for "tuyadong"

tuyadong [tuyádong] v To be scattered far away; splattered far away. talsik Napagulpi it ubo kaling Tatang Gara, kag ida mam-on ay tumuyadong sa atubangan ni Nanay Asay. Suddenly Uncle Gara coughed and his chewed betel nut splattered far away on the front of Aunty Asay.