Search results for "wagit kag respito sa imo pagkatawo"

wagit kag respito sa imo pagkatawo [wágit kag respíto sa ímo pagkatáwo] idiom - Convert to subentry Lost respect for yourself. nawala ang respito sa iyong pagkatao Nawawagit kag respito sa imo pagkatawo kung maghuman ka it kalokohan. The respect for yourself is lost if you perform some deceptions.