Search results for "waya nalagat"

waya nalagat [wayâ nalagát] time In no time at all. parang kailan lang Pay waya nalagat ay Abril ray. In no time at all it’s April again.