Search results for "wayaey it ibang apagtuan"

wayaey it ibang apagtuan [wayâ-ey it ibáng apagtu-án] idiom - Convert to subentry Nothing else could be done about something. wala nang iba pang pupuntahan