Search results for "wayat sayang"

wayat sayang [wayá't sáyang] idiom - Convert to subentry Nothing’s ever wasted. walang sayang Kag puno it nidog ay waya’t sayang nak parti. The coconut tree has no part ever wasted.