Tagalog - Bantoanon


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

a


amór própio
amot
amoy ng kandila
amoy sunog
ampalaya
an-an
anahaw
anak
anak, bata
and talong ay hindi magbubunga ng langka
andamyo
andoon na
andyan sa kanya
ang
ang isang paa ay nasa hukay
ang nakasúlat sa lápidá
ang saya-saya
ang taong mahirap gisingin ay ang taong dati ng gising
ang tubig na tahimik ay malalim pero ang tubig na magulo ay mababaw
angalan, reklamo
anggi
anghang
anghel
anghit