Tagalog - Bantoanon


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

k


ka-hit
kaalaman
kaatahimikan
kaáway
kaba nang dibdib
kaba, nininerbyos
kababayan
kabag
kabág
kábag
kabag
kabahan
kabahayan
kabaitan
kaban