sihi [síhì] 11.1n Seashell gathering rocky shore at low tide. syn: hunasan. 1.2v To gather seashells especially for food at low tide on a rocky shoreline. Kami ni Ayleen ay nagpanghanap it sihi sa hunasan tong Sabado. Ayleen and I went looking for seashells along the rocky shore at low tide last Saturday. 2n Generic shell. sihi der. panihi