talaga [talagá] adv Really. talaga syn: ngani 2, gador.