diperensya [diperénsya] n Defect, blemish, injury, fault, difference. Waya’t diperensya kung ikaw ay magkatuyog o indi. It makes no difference whether you go to sleep or not. Syn: dipekto 1, dipekto 3. (sem. domains: 2.5 - Healthy, 6.3.8 - Veterinary science, 7.9 - Break, wear out, 1.5.7 - Plant diseases.) comp. di diperensya , comp. wayat diperensya