sayaw sa bangko [sayáw sa bangko] n Dance of couple,groups on and off the bench, long stool as a prop [bangko bench....] (sem. domains: 4.2.4 - Dance.)