nio [ni-ó] 1.1ques What? ano Nio kali. What’s this? Sira ka nio sa kamera. What is broken on the camera? syn: inao. comp. aber niong rason , comp. nio sa imo , id. sa nio , id. sa nio