Search results for "आड्‌डिक्‌"

आड्‌डिक्‌ [aɖ‌ɖik‌] वि. 1अति very, much, too, exceeding
(sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प, 3.3.1.7 - हठी.)
2असाध्य incurable, extreme, much
3साह्रै extreme, very, extremely
4अचाक्‍ली much, extreme, too much, extremely, excessively
Comments (0)

 

आङ्‌मा [aŋ‌ma] क्रि. 1उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥ धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
2ढल्‍नु to fall down, to lie down, to decline
(sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा.)
3सहनु to bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥ यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
4उखेलिनु to be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥ उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो। (sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

उन्‍ना [un‍na] 1वि. छोटो short ना सिङ्‌ उभुङ्‌मा ओगेंड्‌ आड्‌डिक्‌ उन्‍ना लिसे॥ यो रूखको टुक्रा अति छोटो भयो। (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.4.2.1 - छोटो समय, 8.2.6.3 - उच्‍च, 1.2.1 - जमिन.) 2वि. पुड्‍के dwarf, dwarfish 3वि. होचो वा पुड्‍को to short ना याप्‌मि उन्‍ना रैछो॥ यो मानिस होचो/पुड्‍को रहेछ। (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.1.6.2 - टुक्रा.) 4वि. संक्षिप्‍त abridged, abbreviated, concise, brief
, abridged, brief
(sem. domains: 8.2.2.1 - छोटो.)
5सर्व. उसले उन्‍ना चोगुनाँ ख्‍वाप्‍पा आसुबेन्‍माक्‍फेन्‌ जाखाम्‌ चोगुङे॥ उसले गर्दा सबै मेरो धन सम्‍पत्‍ति खतम भयो।
Comments (0)

 

ओक्‍मा [ok‍ma] क्रि. 1बोक्रा छोडाउनु peel माके ओक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना टोॽवा॥ मकैको बोक्रा उकाउनु अति गाह्रो काम हो। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2उकाउनु peel 3बास्‍नु to crow (of a cock), to make a noise (of a bird)
वा ओक्‍मा याप्‌मिचि लोङ्‌सा सुप्‍बेफाप्‍बे लिनिना॥ पोथी कुखुरा बास्‍नु मानिसहरूको लागी फलिफाप हुँदैन। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.)
4अल्‍झिनु to be obstructed, to be entangled, to be fastened up, to be distracted
5अल्‍झाउनु याना बाराङि कालोट्‌लोङ्‌ ओक्‍मा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ त्‍यो बारमा तिम्रो लुगा अल्‍झाउनु राम्रो हुन्‍छ।
Comments (0)

 

काक्‍मा [kak‍ma] क्रि. 1पार गर्नु across; pass over ठे-ठेगा होङ्‌ काक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ ठूलठूला खोल पार गर्नु अति साह्रो छ। (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2अवधि पुरा हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.) 3नाघ्‍नु to leap, to jump over, to go beyond a limit
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि काक्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई नाघ्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु.)
4वरि परि घुम्‍नु,घुम्‍नु rotate, move in a circle (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

कोक्‍मा [kok‍ma] क्रि. 1बिझ्‍नु to be pierced, to penetrate sharply (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 2बिछ्याउनु to spread
ना टाङ्‌घोङ्‌ आङा कोक्‍मा खाट्‌टुङ्‌टुङ्‌॥ यो सिरानी म बिछ्याउनु लान्‍छ‍ु।
3न बिक्‍नु 4खुट्‍नु to stitch closely
आटालिमाङ्‌ङा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लोट्‌लिङ्‌चि कोक्‍मा निसुगा॥ मेरो श्रीमतीले अति राम्रो सँग लुगाहरू खुट्‌नु जान्‍दछिन्‌। (sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
5घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
(sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

खोक्‍मा [kʰok‍ma] क्रि. 1टुक्राउनु break into pieces, shatter, mangle
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2गँगरिनु to become numb with cold फोम्‍ङा आमुक्‌ आड्‌डिक्‌ टुक्‍लोक्‌ खोक्‍मा खोक्‍टुएसोए॥ असिनाले गर्दा मेरो हात अति साह्रै कठयाङ्‌ग्रिनु सम्‍म‍ कठयाङ्‌ग्रिएको छ। 3काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
4तार्नु take one across
टाङ्‌बा होङ्‌ खोक्‍मा लोङ्‌सा चुवाखोङ्‌डाङ्‌लाम्‍मा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ तमोर खोल तार्नुको लागी नाउमा जानु पर्छ। (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

खोङ्‌मा [kʰoŋ‌ma] क्रि. 1जिस्‍किनु to joke, jist, fun, ridicule 2ठट्‍टा गर्नु to joke, jist, fun, ridicule साइबाचिलोक्‌ खोङ्‌मा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लियुक्‌॥ साथीहरू सँग ठट्‍टा गर्नु वा जिस्‍किनु अति रमाइलो हुन्‍छ। (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3ठट्‍टा गर्दै लाप्‍पा खेल्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

टाला [ʈala] ना. 1तला storey
इप्‍पोक्‌ टाला लिसाना पाङ्‌ आड्‌डिक्‌ खान्‍डुना॥ दुई तला भएको घर असाध्य सुहाउँछ। (sem. domains: 6.5.2.8 - तला.)
2पुस्‍ता generation, ancestors
आछो आनि टुबाठेबाचि टालालाम्‍माडोक्‌ आनिगा धार्‌मा हिट्‌नुङ्‌ संस्‍कृतिङाना बिकास लिसाटाए॥ उहिले हाम्रो पुर्खाहरूको पुस्‍त देखी नै हामीहरूको धर्म र संस्‍कृतिको विकास भएर आयो। (sem. domains: 8.4.1.7 - युग.)
Comments (0)