Search results for "आरेक्‍पु"

आरेक्‍पु [arek‍pu] क्रि.वि. अस्‍ति भन्‍दा दुई दिन अगाडि two days before, the day before yesterday (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)